morePlatz
projects / office / publications / contact deutsch


Deze landelijke en provinciale thema’s worden gecombineerd in het scenario Amsterdam aan Zee
Er zijn mogelijkheden om IJmuiden en Velsen opnieuw op de kaart te zetten aan het uiteinde van de parelketting Amsterdam en IJmond. De locatie bied veel kansen voor wonen, werken en vrije tijd in een uniek gebied, waarbij uiteenlopende functies wedijveren om een toekomstbestendige inpassing.
Synergie van water, groen, gebouwen, energie, sociale en economische opgaven en openbaar vervoer maken het voorstel bij uitstek duurzaam op alle niveaus.

De hoogovens en het staalbedrijf Corus zou als energieproducent voor deze ontwikkeling een grote rol kunnen spelen. Bij Corus komen grote hoeveelheden warmte vrij. Deze kunnen worden benut voor verwarming van woningen in het dichtbebouwde Amsterdam-IJmond gebied. Door gebruik van industriële restwarmte worden alle onderdelen van het gebied betrokken bij het tot stand brengen van een duurzame en ecologisch verantwoorde ontwikkeling.

Wellicht zal Corus op termijn minder ruimte nodig hebben. Dat biedt mogelijkheden om het landschap rond Corus meer kwaliteit te geven. Tussen Corus en Beverwijk kan een interessant nieuw woon-,werk- en parkgebied worden ontwikkeld dat past bij het karakter van de binnenduinrand.

De monumentale skyline van de hoogovens is een fascinatie op afstand, die door het schoon en veilig maken van de Corus activiteiten deels toegankelijk gemaakt kan worden. Het idee van zwart naar grijs naar groen omschrijft de doelen van deze operatie. Het Corus-terrein kan transformeren naar een groen park, met behoud van flexibiliteit voor de industrieprocessen.

We zien IJmuiden als de uitvalsbasis voor energieparken op de Noordzee. Dat betekent assemblage, onderhoud en mogelijk productie. Het gebruik van windenergie wordt geïntensiveerd. Er is sprake van nog twee windparken op de Noordzee, met in totaal 6.000 MW. Deze voorzieningen kunnen een Ecotoerisme publiekstrekker worden .

In het IJmondgebied blijven de havenactiviteiten een belangrijke rol spelen in de economie van Noord-Holland. Het Noordzeekanaal kan beschouwd worden als de levensader van Amsterdam. De aanleg van een tweede zeesluis zal de havenactiviteiten nog meer intensiveren.
De sluizen worden openbaar toegankelijk gemaakt als een park met daarin een icoongebouw als museum voor duurzame energie, de Noordzee, de hoogovens en scheepvaart.

Alle onderdelen van het gebied worden onderling verbonden door middel van een nieuwe kabelbaan. Daardoor wordt het gebied ontsloten en ook zichtbaar samengebonden. De kabelbaan gaat door de lucht vanaf de aanlegplaats van de Connexion shuttles uit Amsterdam, en gaat langs alle woongebieden, attracties en andere bestemmingen in het gebied.

Door de kabelbaan ontstaat de mogelijkheid om in circa 30 minuten reistijd de tocht te maken van Amsterdam-Centrum naar “Amsterdam aan Zee”. De kabelbaan vormt tevens de verbinding tussen IJmuiden, Velsen-Zuid, Velsen-Noord, en Wijk aan Zee.

Velsen Noord wordt uit haar isolement gehaald, krijgt een kwaliteitsimpuls en wordt compacter als woongebied. Met veel hoogwaardige openbare ruimte en een groene zone aan de westzijde. Tevens wordt de ruimtelijke aansluiting met Beverwijk bevestigd.

Wonen aan het Noordstrand is ruig, exotisch en bijzonder geschikt voor watersporters. Het cluster Woontorens ligt op een plek die past bij een extremere manier van leven. Men woont geklemd tussen de recreatieve zee en de dramatische schoonheid van Corus. Door mede van kustversterking en verbreding van de duinen komen de nieuwe woningen niet te dicht bij de hoogovens te staan.

in samenwerking met KCAP, BMC, Dare to Care, Ecofyss, Krill, A2 Studio

Back

© 2010 All Rights Reserved